1. Üyelik şartlarından herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.
  2. Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.(Ankara ili hudutları dışına çıkmak)
  3. Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.
  4. Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.

ÜYELİKTEN AYRILIRKEN İSTENEN BELGELER

  1. Vergi mükellefiyetinin sona erdiğini gösteren terk mükellef belgesi.
  2. Odadan kaydının silinmesini talep eden dilekçe.
  3. Vefat eden üyelerin varisleri tarafından şahsa ait ölüm defin suretinin getirilmesi.
  4. Vergi mükellefiyetini sona erdiren meslektaşlarımızın vergi dairesinden aldıkları kapatma tutanağı/işibırakma İB formonu ile Esnaf Sicil Müdürlüğü'nden kapanış yaptırmaları

-Esnaf sicil terkiyle birlikte Odaya olan aidat borçlarını ödemeleri zorunludur.

энциклопедия планеты