Başvuru
Odaya Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Belgeler

Odaya kayıt için istenen belgeler şahsen ya da vekalet eden kişi tarafından vekaletname ile birlikte getirmelidir.

  • Esnaf Sicil Kaydı
  • Vergi Levhası Fotokopisi
  • İkametgah İlmuhaberi
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • 3 Adet Vesikalık Resim
  • Adli Sicil Kaydı